fexebaSverili bozis pornuxa

fexebgaSlili bozi fexebs aweva da ityvneba am pornuxaSi. magrad amuSaveben trakSi am putankas