Tbiliseli mtueli skaipSi

Tbiliseli gogo skaipSi mutels izilavs, anZrevs da anaxebs. wamomjdaria da fexeb akecili utrusikod zis, muteli da traki uCans da xeliT efereba.