gamoucdeli gogo kargavs qaliSvilobas

didi dro ar daWirdeba am qaliSvilis moferebidan yleze amxedrebas. jer mutelze eferebian da mere tynaven da qaliSvilobas akargvinebel gamoucdel gogos.