or mutels wakuzaven

or lamaz mutels wakuzaven da ixmaren sawolze. daqalebs tynauri undaT da mutlebi uxurT. ori bozos tyvnas ra sjobia?