keklucobs da Tavs gvendomebs

TeTr sacvlebSi gamowyobili Tavs gvandomebs es lamazi gogo