miabaven da miatynaven

moulodnekad ecemian sawolze wamomjdar gogos, xeleba ubaven da ashishvleben. jer yles udeben pirSi ZaliT da mere aZaleben da mutels utynaven.

მაგარი ტყნაურის ვიდეოები